Úterý 14. srpna 2018
svátek má Alan, zítra Hana

  commercial phenolic lockers shower cubicles compact laminate lockers phenolic resin countertops best lockers manufacturer toilet partitions See more top rated sleeping bags reviews: listoutdoor.com

  NEDOSTATEK VODY

  Sucho pokračuje, vláda reaguje příliš pozdě

  31.05.2018 14:00 / zprávy google+ twitter facebook

  Občasné deště a bouřky v minulých dnech sice zlepšily situaci, přesto panuje sucho. Vláhový deficit v půdě, nízké průtoky i hladiny spodních vod jsou patrné na téměř celém území České republiky. Obdobný stav platí i pro další země střední Evropy.

  Les sucho strom lupa
  Suché počasí bude pokračovat, drobné přeháňky nestačí | Pixabay

  Soubor programů ministerstva zemědělství, které mají omezovat následky sucha a nedostatku vody, je připravený do tří etap mezi lety 2016-2033. Na první etapu půjde ze státního rozpočtu přibližně 14 miliard korun.  

  Ministerstvo spustilo několik záchranných programů
   

  "Plánujeme výstavbu závlah, které pomohou zelinářům zavlažovat plodiny v době sucha," uvedlo ministerstvo. Už v letošním roce se program rozběhl a jsou připraveny projekty v objemu přibližně 180 milionů korun. Směřují také na výstavbu jednoúčelových nádrží k zavlažování, včetně možnosti zachytávat dešťovou vodu z velkých pevných ploch, zejména střech. Nově program zahrnuje i podporu na kapkovou závlahu pro zelináře, což v minulosti neobsahoval.  

   

  "Z programu Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách mohou pěstitelé získat 72 000 korun na hektar vybudované kapkové závlahy. Za poslední tři roky bylo pěstitelům vyplaceno celkem 65 milionů," vyasvětlilo ministerstvo.

   

  Kapková závlaha zajišťuje stabilní produkci a zvyšuje její kvalitu při minimální spotřebě vody, která vytéká po kapkách přímo ke kořenům rostlin. Zemědělec tím uspoří významný objem vody ve srovnání se závlahou postřikem. Za poslední tři roky postavili díky podpoře pěstitelé kapkové závlahy na 1000 hektarech zemědělské půdy.

   

  Mimo soubor programů omezujících následky sucha může MZe otevřít Rámcový program řešení rizik a krizí v zemědělství. V roce 2015 tak kompenzovalo zemědělcům úrodu poničenou suchem a vyplatilo na 3 580 žádostí přibližně 1,2 miliardy korun. "Nejčastěji zemědělci žádali náhradu za poškozené porosty krmných plodin pro hospodářská zvířata. Kompenzace za sucho v roce 2017 budou vyplaceny hlavně na nejvíce poškozené obiloviny, olejniny, cukrovou řepu, kukuřici, trvalé travní porosty a brambory. Odškodnění dostanou pěstitelé, pokud sucho zničí více než 30 % jejich průměrné roční produkce vyjádřené v tržbách. Vláda už schválila uvolnění 2 miliard korun na náhradu škod," vyplývá ze zprávy ministerstva zemědělství.

   

  Mnoho programů ale přichází příliš pozdě. Vláda měla podle oslovených odborníků reagovat výrazně rychleji. Nyní se chce zaměřit také na výstavbu nových a rekonstrukci stávajících rybníků nebo jejich odbahnění. 

   

  Na boj se suchem využívá Česká republika i prostředky sdružené z národních a unijních zdrojů. Z nich je prostřednictvím Programu rozvoje venkova možné hradit například investice do zemědělských podniků, které zahrnují i pořízení nádrží na srážkové vody. "Ekologičtí zemědělci dostali loni 1,3 miliardy korun na hospodaření, které ornou půdu obohacuje humusem. Tím se omezí eroze a zvýší retenční schopnosti půdy. Požádat je možné i o dotace na výstavbu retenčních nádrží a protierozní opatření na drobných vodních tocích v lesích," upřesňuje ministerstvo.

   

  Vlastníci lesů mohou požádat v rámci Obnovy lesnického potenciálu po kalamitách až o 100% podporu na přípravu ploch, zalesnění a ochranu porostů po kalamitách. Smyslem je co nejdříve zajistit plnění mimoprodukčních funkcí lesa (tzn. funkci půdoochrannou, vodoochrannou atp.). V roce 2017 vlastníci lesů zažádali o 100 milionů korun.

   

  Cílem podopatření Zatravňování orné půdy je zpomalit odtok vody z polí zejména v oblastech, které jsou ohroženy erozí. V roce 2017 bylo na toto podopatření  vyplaceno 122 milionů korun. Téměř 79 milionů korun dostali loni pěstitelé zeleniny a jahod na používání organických hnojiv, které zlepšují zasakovací schopnost půdy. Na založení porostu v meziřadích, který také zlepšuje schopnost půdy zadržovat vodu, získali pěstitelé vína 165 milionů korun.  

  mak | bleskove.cz

  Komentáře ke článku
  loading...