Čtvrtek 16. srpna 2018
svátek má Jáchym, zítra Petra

  commercial phenolic lockers shower cubicles compact laminate lockers phenolic resin countertops best lockers manufacturer toilet partitions See more top rated sleeping bags reviews: listoutdoor.com

  PLANÉ SLIBY EU

  Mach: Evropská unie podvedla Českou republiku a podvede i Velkou Británii

  24.05.2016 14:00 / politika google+ twitter facebook

  Před referendem o vystoupení Velké Británie z Evropské unie vyjednal premiér Cameron pro Británii příslib lepších podmínek členství. Příklad slíbené a nesplněné výjimky pro Českou republiku však podle předsedy Svobodných a europoslance Petra Macha ukazuje, že sliby EU nemají žádnou váhu.

  Petr Mach lupa
  Europoslanec Petr Mach absolutně nevěří, že EU dokáže splnit sliby, které státům dává. | petrmach.cz

  Mach si je jistý, že namísto smlouvy vyjednal Cameron jen sliby. Britským voličům na Evropské unii vadil mimo jiné příliv migrantů z východní Evropy a také trvalé směřování Evropské unie ke stále těsnější integraci. Proto Britský premiér v únoru na zasedání Evropské rady vyjednal, že Británie bude moci omezit pravidlo volného pohybu osob a že Británie nebude podléhat zásadě stále těsnější integrace EU. Cameron nyní voliče v referendu vyzývá, aby na základě vyjednaného hlasovali pro setrvání země v Evropské unii.

   

  "Ve skutečnosti ale Cameron nemá právně závaznou dohodu. Má jen politický slib, že se v budoucnu smlouvy o EU změní tak, jak Británie požaduje," poznamenal Mach. Pokud jde o omezení volného pohybu osob, dohodlo se na Evropské radě následující: "S ohledem na budoucí rozšiřování Evropské unie je třeba uvést, že v příslušných aktech o přistoupení, které musí v souladu se Smlouvami schválit všechny členské státy, budou stanovena vhodná přechodná opatření týkající se volného pohybu osob. V této souvislosti se bere na vědomí postoj Spojeného království, které se vyjádřilo ve prospěch těchto přechodných opatření."  

  EU nesplnila nic z toho, co slíbila České republice a to samé se teď reálně může stát i Velké Británii, varuje europoslanec Petr Mach.
   

   

  Pokud jde o zásadu stále těsnější integrace, shodla se Evropská rada na tomto: "Uznává se, že Spojené království vzhledem ke svému zvláštnímu postavení, jež je zakotveno ve Smlouvách, neusiluje o hlubší politickou integraci v rámci Evropské unie. Věcná podstata této problematiky bude začleněna do Smluv při jejich příští změně v souladu s příslušnými ustanoveními Smluv a příslušnými ústavními předpisy členských států takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že se odkazy na stále užší svazek nevztahují na Spojené království."

   

  Aby změny platily, musely by je ratifikovat parlamenty a hlavy států všech členských zemí, upozornil Petr Mach. "Pokud ovšem Evropská rada splní slib a do příští smlouvy domluvené změny vůbec zařadí," konstatoval europoslanec. Zároveň poukázal na to, jak to bylo s výjimkou, kterou pro Českou republiku požadoval prezident Václav Klaus před přijetím Lisabonské smlouvy. "Tehdy Klaus podmínil svůj podpis smlouvy tím, že Česká republika dostane výjimku z tzv. Listiny základních práv EU. Lisabonská smlouva prošla po té, co se Evropská rada shodla, že v okamžiku uzavření následující smlouvy o přistoupení nového členského státu, bude k této dohodě připojen protokol umožňující ČR nepřidat se k Listině práv EU," uvedl Mach.

   

  Na zasedání Evropské rady 29. října 2009 domluvili premiéři toto: "S přihlédnutím ke stanovisku České republiky se hlavy států a předsedové vlád dohodli, že v okamžiku uzavření příští přístupové smlouvy bude v souladu s příslušnými ústavními předpisy jednotlivých členských států ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie připojen protokol," jehož znění mělo být následující: "Protokol č. 30 o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království se použije na Českou republiku."

   

  Smlouva, ve které se měla česká výjimka objevit, byla dohoda o přistoupení Chorvatska do EU z roku 2012. Slíbený text do ní vůbec nebyl přidán. Jak uvedl poslanec Evropského parlamentu z vládnoucí strany EPP György Schöpflin: "Příslib prezidentu Klausovi byl politickým gestem k zajištění schválení Lisabonské smlouvy. Máme zde politický slib, který ale reálně nemá žádný význam." A právě kvůli tomu je europoslanec mach skeptický. "Milí Britové, než budete hlasovat o svém setrvání nebo vystoupení z EU, vzpomeňte si na to, jak EU nesplnila nic z toho, co slíbila České republice," vyzval Británii předseda Svobodných.

  pop | bleskove.cz

  Komentáře ke článku
  loading...